За нас   Политика по качеството   Референции   За контакт
Начало
Copyright © 2009 "Location"ltd   | All Rights Reserved
"Location, location, location ..... and.... MANAGEMENT"
  Специализирани
  комплексни
  услуги:
    Нашият екип
    извършва:

   „Домоуправител” е пакет от услуги, насочен към собственици на имоти в жилищни сгради, които смятат че домът им започва от входната врата на блока. Управление на общите части в жилищните сгради по правило е трудна мисия, поверена на най-ентусиазирания съсед. Тази широко разпространена практика дава добри резултати, когато пред „етажната собственост” не стоят особено големи предизвикателства. Необходимостта обаче от по-специфични познания и повече време, отделено за нуждите на входа, ще отвори врати на една нова професия – Домоуправител.
Екипът на “Location” ltd предлага алтернатива за собствениците, които желаят да изпреварят проблемите и искат по-бързо да се ориентират към добрите европейски практики като възложат работата на специализирана компания.
Пакетът от услуги „Домоуправител” включва:

 • представлява Общото събрание на собствениците на имоти в сградата пред държавната и общинската администрация, както и пред други институции и органи
 • представлява Общото събрание на собствениците на имоти в сградата пред всеки един от съсобствениците.
 • управление на финансите на „етажната собственост”(ЕС) –  извършване на процентно разпределение, събиране, съхранение и управление на  средствата, съгласно утвърдени правила от общото събрание на ЕС
 • счетоводно обслужване - изготвяне проект за годишен бюджет , предостяване на периодични финансови отчети, отчитане и  разплащане с доставчици на комунални услуги, управление на бюджети за ремонтни дейности
 • събиране на такси от живущите
 • организация и управление на чистотата  в сградата и прилежащите и части
 • снегопочистване   и околоблоково озеленяване
 • поддръжка на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, домофонна система, пожароизвестителна и пожарогасителни системи (ако има такива)
 • текуща поддръжка и отчитане общи консумативи – общи водомер, електромер,  абонатна станция
 • контрол на достъпа до сградните инсталации
 • администриране на охраната (набиране, подготовка и контрол на портиерите)
 • организиране на дератизация, дезинфекция, дезинсекция в общите части на сградата
 • съдействие при организирането и провеждането на общо събрание на собствениците на имоти в сградата;
 • юридически консултации относно проекторешенията на Общото събрание и начините за тяхната реализация - подготовка на необходимата документация
 • изготвяне на „Правилник за вътрешния ред в сградата” и съдействие за неговото прилагане
 • съхранение на всички документи, касаещи сградата
 • консултации и адвокатски услуги във връзка с граждански искове на ЕС
 • включване на сградата в инициативи на държавата, общината и други неправителствени организации
 • предоставяне на етажна собственост под наем – фасади, покриви, помещения
 • съдействие за енергийно обследване и подготовка за сертификация на сградата
 • планиране, подготовка и реализация на капитални ремонти по сградата


СЧИТАНО ОТ 15.01.2011 ГОДИНА, УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА НА НОВИ АБОНАТИ!