За нас   Политика по качеството   Референции   За контакт
Начало
Copyright © 2009 "Location"ltd   | All Rights Reserved
"Location, location, location ..... and.... MANAGEMENT"
  Специализирани
  комплексни
  услуги:
    Нашият екип
    извършва:

  Можете да се възползвате от нашите организационни ресурси и да ни възложите планирането, подготовката, изпълнението и контрола при:

  • ремонтни работи
  • архитектурни и строителни преустройства
  • промяна на интериора и обзавеждането в имота
  • решаването на специфични юридически казуси, касаещи недвижими имоти
  • други задачи

Ако желаете да се възползвате частично от изброените възможности, ще Ви свържем директно с нашите партньори и подизпълнители!