За нас   Политика по качеството   Референции   За контакт
Начало
Copyright © 2009 "Location"ltd   | All Rights Reserved
"Location, location, location ..... and.... MANAGEMENT"
  Специализирани
  комплексни
  услуги:
    Нашият екип
    извършва:
        Уважаеми клиенти,
фирма "Локейшън" ООД е създадена с цел да допринесе за подобряване качеството на услугите, свързани с управлението, поддръжката и обслужването на недвижими имоти в района на град София.

        Основните задачи на нашия екип са:
1. Увеличаване на капиталовата стойност на Вашия недвижим имот.
2. Превръщането на Вашия недвижим имот в актив, носещ Ви сигурни и регулярни доходи.
3. Минимизиране на рисковете касаещи имота и Ващите задължения и отговорности за него.

        Как постигаме желаните резултати?
Най-лесния и обективен отговор е:"...чрез екип от професионалисти и тяхната всеотдайна работа"
Ние обаче сме наясно, че само добре обучени специалисти и огромно желание не са достатъчни. За да гарантираме качеството на предлаганите услуги и поддържането на високо ниво на работа за дълъг период от време, мениджърите на фирмата разработват система за управление на качеството (СУК), базирана на основните принципи залегнали в стандарта  ISO 9000:2000, а именно:
       * Фокус върху клиентите
       * Лидерство
       * Увличане на хората
       * Процесен подход
       * Системен подход на управление
       * Непрекъснато усъвършенстване
       * Фактически подход за вземане на решения
       * Взаимно изгодни отношения с доставчиците
Възложете ни задачи и сами ще се убедите от резултатите!