За нас   Политика по качеството   Референции   За контакт
Начало
Copyright © 2009 "Location"ltd   | All Rights Reserved
"Location, location, location ..... and.... MANAGEMENT"
  Специализирани
  комплексни
  услуги:
    Нашият екип
    извършва:

 Посредничеството е традиционна услуга на компаниите, опериращи в сектора на  недвижимите имоти. Ние смятаме, че при една сделка с недвижим имот, посредника може да бъде много полезен със своите интредисциплинарни познания и контакти със специалисти като адвокати, счетоводители, биснесанализатори и пр.
Доказателство за значим принос в сделките на Нашите клиенти са препоръките, които получаваме от тях.
Когато се ангажираме с посредничество при отдаване, наемане, покупка или продажба на даден недвижим имот ние:

  • помагаме на клиентите да дефинират по-точно техните планове и изисквания
  • правим експертна оценка за стойността на имота; в случаите когато сме ексклузивни представители – предоставяме писмен доклад от лицензиран оценител за пазарната стойност на имота
  • консултираме нашите клиенти за текущото състояние на пазара, за процедурите и очакваните срокове при изпълнението на отделните задачи, за най-често повтарящите се сценарии при подобен тип работа
  • възлагаме на юристи документалната проверката отностно собствеността върху имота и потенциалните тежести и несъответсва; при обслужване на сделка, доказани щристи изготвят договорите и проверяват цялата текуща документация
  • изготвяме маркетингов план за имота
  • организираме рекламна кампания или правим проучвания за имоти, подходящи за нашите клиенти
  • съдействаме или активно участваме в преговорния процес
  • обслужваме целия организационен процес – уреждане на срещи/огледи, транспорт, придвижване на документацията и пр.

За да увеличим ефективността на нашите посреднически услуги, „Локейшън” ЕООД е член на неформална обединение от агенции за недвижими имоти и има сключени договри за партньорство с колеги, опериращи в области София, Русе, Благоевград и Смолян.

Вижте нашите актуални предложения за продажби и наеми