За нас   Политика по качеството   Референции   За контакт
Начало
Copyright © 2009 "Location"ltd   | All Rights Reserved
"Location, location, location ..... and.... MANAGEMENT"
  Специализирани
  комплексни
  услуги:
    Нашият екип
    извършва:

Засиленото строителство на нови и модерни офис сгради със сравнително еднакви технологии и експлоатационни системи превърна въпроса за тяхното последващо управление и поддръжка в основно конкурентно предимство на наемодателите.
При административни сгради с повече от един собственик въпросите са повече от отговорите:
Кой отговаря за почистването на снега пред сградата?
Защо колегата от съседния офис спира на посетителските паркоместа?
Пак ли забравихме да набавим гориво за дизеловия генератор?
Не е ли по-евтино като ползаме едни и същи доставчици?
Как да решим входно-пропускателния режим в сградата?
....... и още и още въпроси.
            Екипът на “Location” ltd разработи специален пакет от услуги, предназначен да реши проблемите при управлението на административни сгради. Пакетът Property Manager включва изброените по-долу базови  услуги, като техният обхват и интензивност зависят от изискванията на собствениците на имоти в сградата.
а/ представителство и отговорност

 • представлява Общото събрание на собствениците на имоти в сградата пред държавни, общински и частни органи и институции
 • представлява Общото събрание на собствениците на имоти в сградата пред всеки един от собствениците на имоти в сградата
 • управление при кризи и природни бедствия

б/ финансов мениджмънт и счетоводство

 • управление на финансите на „етажната собсвеност” –  извършване на процентно разпределение, събиране, съхранение и управление средствата
 • счетоводно обслужване - изготвяне на финансови отчети, отчитане и  разплащане с доставчици на комунални услуги, управление на бюджети за ремонтни дейности
 • инкасо дейности

в/ текуща поддръжка

 • снегопочистване и озеленяване
 • поддръжка на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, звукова система, пожароизвестителна и пожарогасителни системи
 • текуща поддръжка и отчитане общи консумативи – общи водомер, електромер,  абонатна станция
 • контрол на достъпа до сградните инсталации
 • обезпаразитяване и дезинфекция

г/ управление на сградните системи и инсталации

 • управление на системата за сигурност – физическа невъоръжена охрана, видеонаблюдение и ID-card системи
 • управление на отпадъците – почистване, съхранение и сметоизвозване
 • управление на консумативите
 • управление на общите части на сградата – конферентни зали, места за отдих
 • поддръжка на аварийни системи – UPS-и, аварийно отопление и осветление

д/ управление на човекопотока

 • въвеждане на системи за управление и контрол на паркирането
 • системи за контрол на достъпа до сградата/ите и отделните обекти в тях

е/ управление на информационните потоци

 • създаване и поддържане на имидж на сградата
 • уплътняване на местата за реклама по фасадите и покрива
 • приемане, разпределяне и съхранение на входящата поща за обитателите

ж/ юридическа помощ и поддръжка на документооборота

 • изготвяне на „Правилник за вътрешния ред в сградата” и съдействие за неговото прилагане
 • съхранение на всички документи, касаещи сградата

з/ управление на допълнителни проекти

 • включване на сградата/комплекса в инициативи на държавата, общината и други неправителствени организации
 • предоставяне на етажна собственост под наем – фасади, покриви, помещения
 • съдействие за енергийно обследване и подготовка за сертификация на сградата
 • планиране, подготовка и реализация на капитални ремонти по сградата/комплекса

Ако смятате, че Вие и Вашите служители се нуждаят от по-добра работна среда, моля поискайте среща с нас!