За нас   Политика по качеството   Референции   За контакт
Начало
Copyright © 2009 "Location"ltd   | All Rights Reserved
"Location, location, location ..... and.... MANAGEMENT"
  Специализирани
  комплексни
  услуги:
    Нашият екип
    извършва:
Нормативни актове:
Закон за собствеността
Закон за устройство на територията
Закон за енергийната ефективност
Закон за Етажната собственост
Наредба за управление на отпадъците
Закон за независимите оценители
Наредба за домашните животни
Наредба за преместваемите обекти...
Наредба ... зелена система
Наредба ...изпълнение на заповеди...
Обучение:
Разликата между "актив" и "пасив"
Как да изберем брокер?
Нестандартни методи...
За ефективността на рекламата
Списък на Нотариусите
Критерии за оценка на имоти
Закон за задълженията и договорите